Αγαπητοί φοιτητές

Το μάθημα «Υδραυλική» της Τετάρτης 21-11-18 αναβάλλεται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία