Αναπληρώσεις μαθημάτων

Πρόγραμμα αναπληρώσεων ωρών διδασκαλίας

  • Μάθημα: Εξυγίανση και Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018, ώρα 10:00 – 13:00

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 18:00 – 20:00

 

  • Μάθημα: Διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 17:00 – 20:00

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 17:00 – 20:00

Από τη Γραμματεία