Οι προθεσμία εγγραφής των μετεγγραφέντων φοιτητών, ορίζεται από Πέμπτη 15/11/2018 έως και Τετάρτη 21/11/2018.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά:   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ