Αγαπητοί φοιτητές

Για τα μαθήματα “Εξυγίανση και Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων” και “Διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων”  θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις ως εξής:

Πρόγραμμα αναπληρώσεων ωρών διδασκαλίας

  • Μάθημα: Εξυγίανση και Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων

Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019, ώρα 10:00 – 14:00

Τα προγραμματισμένα μαθήματα της Πέμπτης για τις 10 και 17 Ιανουαρίου 2019 θα γίνουν 9:00 – 12:00.

 

  • Μάθημα: Διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019, ώρα 18:00 – 21:00

Τα προγραμματισμένα μαθήματα της Πέμπτης για τις 10 και 17 Ιανουαρίου 2019 θα γίνουν 17:00 – 20:00.

Από τη Γραμματεία