Αγαπητοί φοιτητές

Για το μάθημα “Αρχές Βιολογίας” θα γίνουν αναπληρώσεις ως εξής

Πέμπτη 10-01-19, διπλή διάλεξη , ώρα 15.00-21.00, αίθουσα  109

Πέμπτη 17-01-19, διπλή διάλεξη , ώρα 15.00-21.00, αίθουσα  109

Από τη Γραμματεία