Αγαπητοί φοιτητές

Για το μάθημα «Θερμοδυναμική» θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις ως εξής:

Τρίτη 07-01-19, ώρα 18:00-20:00, αίθουσα 2

Παρασκευή 11-01-19, ώρα 11:00-13:00, αίθουσα 2

Τρίτη 14-01-19, ώρα 18:00-20:00, αίθουσα 2

Παρασκευή 18-01-19, ώρα 11:00-13:00, αίθουσα 2

Από τη Γραμματεία