Για το μάθημα “Γραμμική Άλγεβρα”
Ανακοίνωση
Πρόοδος στο μάθημα μάθημα “Γραμμική Άλγεβρα” δε θα υπάρξει αυτό το εξάμηνο.
Αναπλήρωση στο μάθημα “Γραμμική Άλγεβρα” 1ο έτος από Κ. Περάκη
Το μάθημα “Γραμμική Άλγεβρα” για την εβδομάδα της 17-12-2018, θα γίνει στο Αμφιθέατρο ή άλλη αίθουσα του κτιρίου του ΤΜΠΤ στις 20-12-2018 και ώρα 18.00-21.00
Για το μάθημα “Τηλεπισκόπηση”
Ανακοίνωση
Πρόοδος στο μάθημα “Τηλεπισκόπηση” δε θα υπάρξει αυτό το εξάμηνο.
Το μάθημα “Τηλεπισκόπηση” για την εβδομάδα της 17-12-2018 θα γίνει σε ένα από τα Εργαστήρια του ΤΜΠΤ ή άλλη αίθουσα του κτιρίου του ΤΜΠΤ στις 20-12-2018 και ώρα 09.00-11.00 και αν είναι δυνατόν μέχρι τις 13.00
Ο διδάσκων
Κ. Περάκης