Αγαπητοί φοιτητές

Η διδασκαλία του μαθήματος “Ανάλυση κύκλου ζωής περιβαλλοντικών συστημάτων” 7ου εξαμήνου αναβάλλεται για σήμερα Τετάρτη 09-01-18 για λόγους υγείας του διδάσκοντος.

Από τη Γραμματεία