Το μάθημα ”Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας” θα διδάσκεται κάθε Πέμπτη στις 14:00-16:00.