Μόνο για την Τετάρτη 20-02-19 η διδασκαλία του μαθήματος “Οικολογία” θα γίνει στις 6-8 μ.μ. στην αίθουσα 109 του κτιρίου επί της Μπακόλα και Σιαλβέρα

Από τη Γραμματεία