ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων Ι» που ήταν προγραμματισμένο για τις παρακάτω ημέρες και ώρες αναβάλλεται (στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί ο τρόπος αναπλήρωσης του):

Δευτέρα 25/2 (16.00-19.00, Θεωρία)

Τρίτη 26/2 (09.00-11.00, Εργαστήριο)

Επιπλέον, καλούνται οι φοιτητές που δεν προσήλθαν στο 1ο (εισαγωγικό) μάθημα να ανατρέξουν στις διαφάνειες που έχουν αναρτηθεί στο eclass και να τις μελετήσουν με στόχο την καλύτερη ενσωμάτωση τους στο επόμενο μάθημα. Θα ακολουθήσει σύντομη επανάληψη του 1ου μαθήματος και παράδοση επόμενου μαθήματος. 

Ο Διδάσκων

Δ. Ιψάκης (dipsakis@uowm.gr).