Αγαπητοί φοιτητές,

Το μάθημα ”Τεχνική Φυσικών Διεργασιών” μόνο για την Τρίτη 5/3/2019 θα πραγματοποιηθεί στις 13:00-15:00μ.μ.