Αγαπητοί φοιτητές, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Π.Δ.Μ., στη σημερινή της συνεδρίαση (υπ’ αριθμ. 87/31-05-2019), αποφάσισε ομόφωνα σε εφαρμογή του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν. 4610/2019 (Α’ 70), να καθοριστεί προθεσμία υποβολής αιτήσεων φοιτητών του Τμήματος (πρώην) Μηχανικών Περιβάλλοντος για ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών τους στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, στις 31-07-2019.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, με τρόπο που θα καθορίσει το Τμήμα.