Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 86646/Ζ1/30-5-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη  χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα υποβάλλονται από την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας https://stegastiko. minedu.gov.gr,  στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Σε περίπτωση που μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου ζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι γονείς ή οι δικαιούχοι φοιτητές, ανά περίπτωση,   υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, να τα προσκομίσουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυδρομείο:

Για τους φοιτητές των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής της Κοζάνης, στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων (Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ. 50131 Κοζάνη, 2ος όροφος, υπόψη κας Σαλιάρα Περσεφόνης, τηλ. 24610-56291 και 24610-56292, e-mail:  tacadthem@uowm.gr)

Σχετικά Αρχεία: