Ολες οι πληροφορίες βρίσκονται στο :

http://wastewater2019.eap.gr/

Φέτος για πρώτη φορά μπορούν οι μεταπτυχιακοι  να το παρακολουθήσουν αλλα ταυτόχρονα να υποβάλλουν περίληψη και e-poster και στην συνέχεια που θα το ανακοινώσουν οι ίδιοι και θα συμπεριληφθει στα πρακτικά του Θερινού Σχολείου.

Υποβολή περιλήψεων μέχρι 30 Ιουνίου, 2019.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΟΣΤΕΡΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΘΑ ΒΡΑΒΕΥΘΟΥΝ

Μπορειτε να επισκεφθείτε και να δειτε σχετικό βίντεο απο το περυσινό θερινό σχολείο 2018 στο πιο κάτω :

https://eeyemcloud.eap.gr/index.php/s/FNoscog6N7EqDqZ

Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία μπορειτε να απευθύνεσθε στην γραμματεία στο e-mail:

wastewater2019@eap.gr