Τα μαθήματα “Περιβαλλοντική Διαχείριση” και ” Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας” δεν θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 30/10/2019.

Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.