Ανακοινώνουμε ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων για τους φοιτητές του 3ου, 5ου, 7ου και 9ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν στις 1 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 10 Νοεμβρίου 2019.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Δε θα δοθεί παράταση στις δηλώσεις μαθημάτων. Φοιτητής που δεν θα υποβάλλει δήλωση δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στις εξετάσεις.

Για το Π.Σ. των Μηχανικών Περιβάλλοντος ο μέγιστος αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων είναι 12 ανά εξάμηνο.

Το μάθημα του 6ου εξαμήνου «Ανάλυση Περιβαλλοντικού Κινδύνου» μετονομάστηκε σε «Ανάλυση κινδύνου και ασφάλεια μεγάλων συστημάτων» και μπήκε στο 5ο εξάμηνο.

Το μάθημα Επιλογής «Διαχείριση Αγροβιομηχανικών Αποβλήτων» μετονομάστηκε σε «Διαχείριση Ειδικών Αποβλήτων».

Το μάθημα Επιλογής Εαρινού εξαμήνου «Περιβαλλοντική και Τεχνική Νομοθεσία» μετονομάστηκε σε «Περιβαλλοντική Νομοθεσία» και μπήκε στο χειμερινό Εξάμηνο ως μάθημα Επιλογής.

Τα μαθήματα που είναι σε αντιστοιχία με τους Χημικούς Μηχανικούς άλλαξαν τίτλο και στο εξής θα εμφανίζονται με τον καινούριο τίτλο.

Για την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές στο 4ο και 5ο έτος θα πρέπει να δηλώσουν 8 μαθήματα επιλογής συνολικά και στα δύο έτη, εκ των οποίων, έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν (αν θέλουν) μέχρι και 3, από τα μαθήματα που διατίθενται από τα άλλα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής.

Για να ολοκληρωθεί η δήλωση μαθημάτων πρέπει να πατήσετε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.