Αγαπητοί φοιτητές

Όπως έχετε ήδη  ενημερωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  η σύγκλητος αποφάσισε  ομόφωνα σε αυτή την δύσκολη συγκυρία   να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία από την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 μέσω εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σύντομα θα ενημερωθεί η σελίδα του τμήματος με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενώ θα αναρτηθούν και οι αντίστοιχες οδηγίες

Παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά τον διαδικτυακό σας λογαριασμό https://noc.uowm.gr/www/services/email/

και να εγγραφείτε άμεσα στο e-class των μαθημάτων που δηλώσατε ότι θα παρακολουθήσετε

Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τον διαδικτυακό τόπο του τμήματος για ανακοινώσεις