Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση:

Γενικές οδηγίες: https://help.uowm.gr/

Οδηγίες για φοιτητές: https://help.uowm.gr/?page_id=16

Οδηγίες για καθηγητές: https://help.uowm.gr/?page_id=48

Συχνά προβλήματα (καθηγητές): https://help.uowm.gr/?page_id=197