Την Παρασκευή 22/05/2020 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου των Τμημάτων του Π.Δ.Μ., για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020, από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η αξιολόγηση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 29/05/2020 και αφορά ΜΟΝΟΝ τα Πανεπιστημιακά Προγράμματα του Ιδρύματος.

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να προβούν στην αξιολόγηση του διδακτικού έργου ακολουθώντας το σύνδεσμο http://qa.uowm.gr/ προκειμένου να προβούν στην αξιολόγηση.

Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου