Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, προκηρύσσει φοιτητικό διαγωνισμό για τη σχεδίαση λογότυπου που θα προβάλλει την Επιτροπή και το έργο που καλείται να αναλάβει.

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Προκήρυξη φοιτητικού διαγωνισμού σχεδιασμού Λογότυπου

ΑΙΤΗΣΗ