Ανακοινώνεται η προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων”, που διοργανώνεται από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το University of Food Technology at Plovdiv, Bulgaria.

Προκήρυξη Mεταπτυχιακού 2020-2021

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔ.-ΠΜΣ_20-21

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά από 01-08-2020 έως 20-09-2020 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grad-food@uowm.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://food-quality.uowm.gr ,

grad-food@uowm.gr,

pmitliagka@uowm.gr