Εξεταστική Σεπτεμβρίου: μεταφορά ώρας εξέτασης στο μάθημα της Γεωδαισίας (Τοπογραφία και GIS)

Για τεχνικούς λόγους, η εξέταση στο μάθημα της Γεωδαισίας (Τοπογραφία και GIS) μεταφέρεται στις 13.00 την Πέμπτη 24/09/2020 αντί της 19.00 (ημέρα Πέμπτη 24/09/2020), όπως ορίζεται στο πρόγραμμα εξετάσεων.
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο σύνδεσμο chemeng1, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα εξετάσεων.