Το μάθημα υδραυλική δεν θα πραγματοποιηθεί στις 16-10-2020. Θα ενηρωθείτε για την αναπλήρωση με νεότερη ανακοίνωση