Αγαπητοί φοιτητές επισυνάπτεται το ανανεωμένο πρόγραμμα της εμβόλιμης εξεταστικής η οποία έχει μετατεθεί κατά μιά εβδομάδα

Δικαίωμα συμμετοχής στην εμβόλιμη εξεταστική (μαθήματα εαρινού εξαμήνου) έχουν μόνο οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών Μηχανικών Περιβάλλοντος που έχουν ξεπεράσει τα 10 εξάμηνα φοίτησης και έχουν δηλώσει τα αντίστοιχα Μαθήματα

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην ψηφιακή αίθουσα chemeng6 στις 18-20 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά

*: Επικοινωνία με τον διδάσκοντα για τον καθορισμό ώρας και τρόπου εξέτασης

Παρακαλούμε να ελέγχετε διαρκώς το πρόγραμμα για τυχον τροποποιήσεις