Με απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, η επόμενη ορκωμοσία έχει οριστεί για την Τετάρτη 06-04-2022.

Παρακαλούνται οι φοιτητές Μηχανικοί Περιβάλλοντος που έχουν ολοκληρώσεις τις υποχρεώσεις τους και επιθυμούν να ορκιστούν στην παραπάνω ημερομηνία, να ακολουθήσουν τις οδηγίες για τις διπλωματικές εργασίες που βρίσκονται στη σχετική σελίδα του ιστότοπου (http://enveng.uowm.gr/proptichiakes-spoudes/diplomatikes-ergasies/) και να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 24-03-2022 επιπλέον συμπληρωμένη την παρακάτω αίτηση για ορκωμοσία και όσα αναφέρονται στην αίτηση.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά θα αποσταλούν υπογεγραμμένα (σε φυσική μορφή) στη Γραμματεία του Τμήματος.