Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, η οποία θα διαρκέσει έως τις 10/6/2022, παρακαλούνται οι φοιτητές να προβούν στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

qau.uowm.gr