Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων μέσα στην αίθουσα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από τους διδάσκοντες, τους επιτηρητές και τους φοιτητές.

Επίσης, στον παρακάτω σύνδεσμο έχει αναρτηθεί έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε οδηγία σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2022.