Ανακοινώνεται το από 17-01-2023 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε μετεγγραφές/μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Η ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://transfer.it.minedu.gov.gr) ξεκινάει από την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι κατηγορίες των φοιτητών, όπως αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία μετεγγραφών/μετακινήσεων της προηγούμενης φάσης (5/10/2022 – 14/10/2022), εξαιτίας μεταγενέστερης εγγραφής τους στα Τμήματα επιτυχίας τους.