Παρακαλούνται οι φοιτητές / φοιτήτριες που επιθυμούν να αναλάβουν διπλωματική εργασία να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (enveng@uowm.gr) τη σχετική αίτηση μέχρι τις 24-02-2023, προκειμένου να εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Η ημερομηνία είναι αποκλειστική για τους φοιτητές / τις φοιτήτριες που επιθυμούν να την ολοκληρώσουν και να την παρουσιάσουν στα τέλη Ιουνίου (μετά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2023). Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα αίτησης ανάληψης διπλωματικής εργασίας έχουν οι φοιτητές / φοιτήτριες που χρωστούν το πολύ 8 μαθήματα για τη λήψη του διπλώματος.

Οι σχετικές οδηγίες και τα αντίστοιχα έντυπα είναι αναρτημένα στη σελίδα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών: http://enveng.uowm.gr/proptichiakes-spoudes/diplomatikes-ergasies/