Επισυνάπτεται για ενημέρωση όλων των φοιτητών και φοιτητριών το υπ’ αριθμ. 17142/15-02-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα ”Υποτροφίες Ουγγρικής κυβέρνησης θέρους 2023”.