Αναπληρώσεις μαθήματος “ΦΥΣΙΚΗ Ι”

Αγαπητοί φοιτητές Για το μάθημα ¨Φυσική Ι¨ θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις ως εξής: Τρίτη 08-01-19, ώρα 18.00-20.00, αίθουσα 1 Τετάρτη 09-01-19, ώρα 18.00-20.00, αίθουσα 1 Από τη Γραμματεία  

Αναπληρώσεις μαθημάτων “Γραμμική Άλγεβρα” και “Τηλεπισκόπηση”

Για το μάθημα "Γραμμική Άλγεβρα" Ανακοίνωση Πρόοδος στο μάθημα μάθημα "Γραμμική Άλγεβρα" δε θα υπάρξει αυτό το εξάμηνο. Αναπλήρωση στο μάθημα "Γραμμική Άλγεβρα" 1ο έτος από Κ. Περάκη Το μάθημα "Γραμμική Άλγεβρα" για την εβδομάδα της 17-12-2018, θα γίνει στο Αμφιθέατρο ή άλλη αίθουσα του κτιρίου του ΤΜΠΤ στις 20-12-2018 και ώρα 18.00-21.00 Για το μάθημα "Τηλεπισκόπηση" Ανακοίνωση Πρόοδος στο μάθημα "Τηλεπισκόπηση" δε θα υπάρξει αυτό το εξάμην

Αλλαγή ώρας διδασκαλίας μαθήματος «Φυσική Ι»

Το μάθημα «Φυσική Ι» 1ου εξαμήνου για την τρέχουσα εβδομάδα θα διδαχθεί ως εξής: Η διδασκαλία της Τετάρτης θα γίνει 18.00-20.00 αντί 14.00-16.00 Από τη Γραμματεία

Αναβολή μαθημάτων “Τεχνική Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών” και “Αρχές Περιβαλλοντικής Μηχανικής”

Αγαπητοί φοιτητές Τα μαθήματα "Τεχνική Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών" και "Αρχές Περιβαλλοντικής Μηχανικής" που διδάσκει ο κύριος Φροντιστής δε θα διδαχθούν την Τρίτη 20-11-18 και Τετάρτη 21-11-18 λόγω κωλύματος του διδάσκοντος. Θα ειδοποιηθείτε για την αναπλήρωσή τους. Από τη Γραμματεία

Αλλαγή ώρας εργαστηρίου μαθήματος “Προγραμματισμός για μηχανικούς”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Τα εργαστήρια του μαθήματος Προγραμματισμός για Μηχανικούς  (1ο εξάμηνο), της Δευτέρας 26 Νοεμβρίου 2018 αναβάλλονται για την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 ώρα 9-11 (και τα δύο εργαστήρια μαζί) στην αίθουσα 1 λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα.   Ο διδάσκων Χ. Γρομπανόπουλος

Αναβολή του μαθήματος “Προγραμματισμός για Μηχανικούς”

Ανακοίνωση Τα εργαστήρια του μαθήματος Προγραμματισμός για Μηχανικούς  (1ο εξάμηνο), της Δευτέρας 26 Νοεμβρίου 2018 αναβάλλονται για την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 τις ίδιες ώρες (2-5) στην αίθουσα 6, λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα. Ο διδάσκων Χ. Γρομπανόπουλος

Αναβολή μαθήματος “Ανάλυση Κύκλου Ζωής Περιβαλλοντικών Συστημάτων” την Τετάρτη 14-11-18

Αγαπητοί φοιτητές Το μάθημα "Ανάλυση Κύκλου Ζωής Περιβαλλοντικών Συστημάτων" της Τετάρτης 14-11-18 αναβάλλεται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Θα ειδοποιηθείτε με νεότερη ανακοίνωση για την αναπλήρωση. Από τη Γραμματεία