Ιδιότητα  Αναπληρωτής Καθηγητής – Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
Διεύθυνση  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών – Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Μπακόλα & Σιαλβέρα
50100 Κοζάνη
Web site: http://www.mech.uowm.gr/index.php/staff/323
Επικοινωνία  Τηλ: +30 24610 56690
Fax: +30 24610 56601
gmarnellos@uowm.gr
Εργαστήριο  Environmental Technology Laboratory (ETL)
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Γιώργος Μαρνέλλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970 και μεγάλωσε στο Ηράκλειο-Κρήτης. Το 1989 εισήλθε στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ και το 1995 ολοκλήρωσε τις σπουδές του ως διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός. Στην συνέχεια εκπόνησε την Διδακτορική του Διατριβή στην επιστήμη της Χημικής Μηχανικής (1999), ενώ παράλληλα απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). Την διετία 1999-2001 υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στη Πολεμική Αεροπορία με τον βαθμό του έφεδρου αξιωματικού. Σήμερα, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Πρόεδρος της Προσωρινής ΓΣ του νεοσύστατου Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και συνεργαζόμενος ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Το 2004 ίδρυσε και σήμερα διευθύνει την ερευνητική ομάδα των Τεχνολογιών Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων, η οποία δραστηριοποιείται σε θέματα σχετικά με την “πράσινη” ενέργεια (τεχνολογίες και οικονομία του υδρογόνου, κυψέλες καυσίμου, ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας) και το περιβάλλον (αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, αειφόρο διαχείριση απορριμμάτων), ενώ επίσης ασχολείται με την αξιοποίηση Εθνικών & Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων μέσω της συμμετοχής του σε μεγάλο αριθμό ανταγωνιστικών προγραμμάτων έρευνας & ανάπτυξης. Η ερευνητική δραστηριότητα του Γ. Μαρνέλλου, η οποία έχει δημοσιευθεί σε περισσότερα από 55 άρθρα σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης καθώς και σε πλέον των 80 άρθρων σε πρακτικά διεθνών & εθνικών επιστημονικών συνεδρίων, έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης (άνω των 660 ετεροαναφορών) με αποκλειστικά αφιερώματα εφημερίδων και επιστημονικών επιθεωρήσεων στο επιστημονικό του έργο. Το συγγραφικό έργο του Γ. Μαρνέλλου περιλαμβάνει επίσης 2 κεφάλαια σε συγράμματα που αναφέρονται στις τεχνολογίες υδρογόνου και δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Μέσω της ερευνητικής του δράσης έχει αναπτυξεί ένα αξιόλογο δίκτυο συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα και βιομηχανίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το 2010 του απονεμήθηκε η ερευνητική υποτροφία (research scholar) του ιδρύματος Fulbright για την σύναψη συνεργασίας με την Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Μassachussets Ιnstitute of Τechnology, Yang Shao Horn, σε θέματα ανάπτυξης μικρό-κυψελών καυσίμου (micro-SOFCs). Πρόσφατα του απονεμήθηκε από το ΠΔΜ Βραβείο Καινοτόμου Έρευνας για τα έτη 2012-2014. Ως επιστήμονας που ασχολείται με τις τεχνολογίες υδρογόνου, είναι σήμερα Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Υδρογόνου (ΕΛΕΤΥ) και μέλος της Ελληνικής Πλατφόρμας Υδρογόνου ενώ έχει συμμετάσχει σε οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων και ημερίδων που σχετίζονται με ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 
Επιλεγμένες, Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

1. “Hydrogen production by iso-octane steam reforming over Cu catalysts supported on Rare Earth Oxides (REOs)”, A. Al-Musa, M. Al-Saleh, Z. Ioakimidis, M. Ouzounidou, I.V. Yentekakis, M. Konsolakis, G.E. Marnellos. International Journal of Hydrogen Energy, 39(3), 1350-1363 (2014).

2. “Effect of carbon type on the performance of a Direct or Hybrid Carbon Solid Oxide Fuel Cell”, N. Kaklidis, V. Kyriakou, I. Garagounis, A. Arenillas, J.A. Menendez, G.E. Marnellos, M. Konsolakis. Royal Society of Chemistry Advances, 4(36), 18792 – 18800 (2014).

3. “An electrocatalytic membrane-assisted process for hydrogen production from H2S in Black Sea: Preliminary results”, D. Ipsakis, Tz. Kraia, G.E. Marnellos, M. Ouzounidou, S. Voutetakis, R. Dittmeyer, A. Dubbe, K. Haas-Santo, M. Konsolakis, H.E. Figen, N.O. Güldal, S.Z. Baykara. International Journal of Hydrogen Energy, 40(24), 7530-7538 (2015).

4. “Direct utilization of Lignite coal in a Co-CeO2/YSZ/Ag solid oxide fuel cell”, N. Kaklidis, I. Garagounis, V. Kyriakou, V. Besikiotis, A. Arenillas, J.A. Menéndez, G.E. Marnellos, M. Konsolakis. International Journal of Hydrogen Energy, 40, 14353-13363 (2015).

5. “Effect of preparation method on the solid state properties and the deΝ2Ο performance of CuO-CeO2 oxides”, M. Konsolakis, S.A.C. Carabineiro, E. Papista, G.E. Marnellos, P.B. Tavares, J. Agostihno Moreira, Y. Romaguera-Barcelay, J.L. Figueiredo. Catalysis Science & Technology, 5, 3714-3727 (2015).

6. “N2O decomposition over ceria-promoted Ir/Al2O3 catalysts: The role of ceria”, E. Pachatouridou, E. Papista, A. Delimitis, M.A. Vasiliades, A.M. Efstathiou, M.D. Amiridis, O.S. Alexeev, D. Bloom, G.E. Marnellos, M. Konsolakis and E. Iliopoulou. Applied Catalysis B: Environmental, 187, 259-268 (2016).