Ιδιότητα Λέκτορας
Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών – Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Μπακόλα & Σιαλβέρα
50132 Κοζάνη
ΕλλάδαΙστοσελίδα: http://users.uowm.gr/rsotiropoulou/
Στοιχεία Επικοινωνίας Τηλ:  +30 24610 56645
Fax: +30 24610 56646
Email: rsotiropoulou@uowm.gr
Εργαστήριο Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η Ραφαέλλα Σωτηροπούλου γεννήθηκε το 1976. Κατέχει Πτυχίο (1999) και Διδακτορικό (2005) από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  Προτού έρθει στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ήταν Υπότροφος Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.  “Δημόκριτος” (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας, Ασφάλειας και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών, Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών). Διατέλεσε Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια και Ερευνήτρια Βαθμίδας ΙΙ στο Georgia Institute of Technology, School of Earth and Atmospheric Sciences.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα:

 • Κατανόηση των επιπτώσεων της ανθρωπογενούς επίδρασης στη κλιματική αλλαγή
 • Βελτίωση της ικανότητας πρόβλεψης της κλιματικής αλλαγής μέσω της καλύτερης κατανόησης του ρόλου και των αλληλεπιδράσεων των ωκεανών, της ατμόσφαιρας, του εδάφους και του πάγου στο κλιματικό σύστημα
 • Κατανόηση των αλλαγών στην ισορροπία της γήινης ακτινοβολίας, της ποιότητας του αέρα, και του στρώματος του όζοντος που προκύπτουν από αλλαγές στη σύνθεση της ατμόσφαιρας
 • Μελέτη της έμμεσης επίδρασης των αερολυμάτων στα σύννεφα και το κλίμα σε παγκόσμιο & περιφερειακό επίπεδο
 • Προσομοίωση ποιότητας αέρα – Ανάπτυξη Αλγόριθμων και Παραμετροποιήσεων
 • Σχηματισμός και μετασχηματισμός αερολυμάτων και επίδρασή τους στις συγκεντρώσεις των πυρήνων συμπύκνωσης νεφών
 • Φυσικοχημικές ιδιότητες των βιογενών αεροζόλ

Είναι εξοικειωμένη με Περιοχικά και Παγκόσμιο Μοντέλα Χημείας και Μεταφοράς (CTMs), Παγκόσμια Κλιματικά Μοντέλα (GCMs), Μέσης Κλίμακας Μετεωρολογικά μοντέλα και Μοντέλα Ποιότητας Αέρα.

·         ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
 • Tagaris, E., R.E.P. Sotiropoulou, N. Gounaris, S. Andronopoulos and D. Vlachogiannis (2015), Effect of the Standard Nomenclature for Air Pollution (SNAP) Categories on Air Quality over Europe. Atmosphere, 6, 1119-1128.
 • Tagaris, E., R.E.P. Sotiropoulou, N. Gounaris, S. Andronopoulos and D. Vlachogiannis (2013), Air quality over Europe: modelling gaseous and particulate pollutants, Atmos. Chem. Phys., 13, 9661-9673, doi:10.5194/acp-13-9661-2013.
 • Sotiropoulou, R.E.P., A. Nenes, P.J. Adams, and J.H. Seinfeld (2007), Cloud condensation nuclei prediction error from application of Köhler theory: Importance for the aerosol indirect effect, J. Geophys. Res., 112, D12202, doi:10.1029/2006JD007834.
 • Medina, J., A. Nenes, R.E.P. Sotiropoulou, L.D. Cottrell, L.D. Ziemba, P.J. Beckman, and R.J. Griffin (2007), Cloud condensation nuclei closure during the International Consortium for Atmospheric Research on Transport and Transformation 2004 campaign: Effects of size-resolved composition, J. Geophys. Res., 112, D10S31, doi:10.1029/2006JD007588.
 • Sotiropoulou, R.E.P., J. Medina, and A. Nenes (2006), CCN predictions: Is theory sufficient for assessment of the indirect effect?, Geophys. Res. Lett., 33, L05816, doi:10.1029/ 2005GL025148.
 • Sotiropoulou, R.E.P., E. Tagaris, C. Pilinis, T. Anttila and M. Kulmala (2006), Modeling New Particle Formation During Air Pollution Episodes: Impacts on Aerosol and Cloud Condensation Nuclei, Aeros. Sci. Tech., 40, 557–572.