Σας στέλνουμε την απόφαση με τους δικαιούχους φοιτητές κάρτας σίτισης. Οι κάρτες σίτισης θα σταλούν την επόμενη εβδομάδα στις Γραμματείες των Τμημάτων.

Οι φοιτητές μέχρι να παραλάβουν τις κάρτες σίτισης θα δείχνουν στο φοιτητικό εστιατόριο την ακαδημαϊκή ταυτότητα και οι πρωτοετείς τη βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που δεν έχουν παραλάβει την ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Απόφαση έγκρισης Φοιτητών για Σίτιση 2015 2016 [.pdf]