Το μάθημα της 13ης Νοεμβρίου ΑΓΓΛΙΚΑ Ι δε θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας. Η ημερομηνία αναπλήρωσής του θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Μέχρι τότε παρακαλούνται οι φοιτητές να μελετήσουν τις 4 σελίδες με τίτλο AQUATIC SYSTEMS που έχουν αναρτηθεί στην καρτέλα Documents του e-class και θα αποτελέσουν αντικείμενο του επόμενου μαθήματος.