Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα με το ΠΔΜ ίδρυματα του εξωτερικού, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Η αίτηση, οι προυποθέσεις συμμετοχής και τα κριτίρια αξιολόγησης των αιτήσεων σας καθώς και οι υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες έχουν αναρτηθεί στα έγγραφα στο χώρο του μαθήματος ERASMUS στο eclass.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων http://www.uowm.gr/administration/services/intrelations

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα κατατεθεί στο κτίριο της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Πάρκο Αγ. Δημητρίου) στην κ. Χριστίνα Πεταλωτή (3ος όροφος). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 29η Φεβρουαρίου 2016.

Συννημένα Έγγραφα: