Αγαπητοί φοιτητές,

μετά την ανακοίνωση του προγράμματος μαθημάτων είστε υποχρεωμένοι μέσω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής γραμματείας να υποβάλλετε τη δήλωση μαθημάτων ηλεκτρονικά. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης ξεκινά τη Δευτέρα 22-02-2016 και τελειώνει την Παρασκευή 04-03-2016. Μέσα στο διάστημα αυτό μπορείτε να κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις. Δεν θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή ή τροποποίηση μετά το πέρας της προθεσμίας ούτε και θα υπάρξει κάποια παράταση.

Από τη Γραμματεία