31 Μαρτίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές για το υποχρεωτικής παρακολούθησης εργαστήριο στα πλαίσια του 2ου εξαμήνου μαθήματος «Ενόργανη Περιβαλλοντική Ανάλυση» θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 04/04/2016 ώρα 14:00-17:00 και την Πέμπτη 07/04/2016 ώρα 11:00-13:00 στο κτίριο του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (Αργυροκάστρου 13, 2ος όροφος).

* Η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική.

** Όσοι φοιτητές δεν παρακολουθήσουν το εργαστήριο ΔΕΝ θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

 

Εκ του εργαστηρίου