Την κατάταξη των δικαιούχων δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα τη δείτε στο παρακάτω αρχείο: Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης

Από τη Δευτέρα 10-10-2016 οι δικαιούχοι  μπορούν να παραλάβουν την κάρτα σίτισης από τη Γραμματεία του Τμήματος.