Πρόγραμμα κατατακτήριων εξετάσεων Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 2016-2017

  Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016
10.00-13.00 Φυσική Μαθηματικά Χημεία

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα 106 του κτιρίου επί της Μπακόλα και Σιαλβέρα.