Εμβόλιμη εξεταστική εαρινού εξαμήνου (ανανέωση 20-1-2021)

Αγαπητοί φοιτητές επισυνάπτεται το ανανεωμένο πρόγραμμα της εμβόλιμης εξεταστικής η οποία έχει μετατεθεί κατά μιά εβδομάδα Δικαίωμα συμμετοχής στην εμβόλιμη εξεταστική (μαθήματα εαρινού εξαμήνου) έχουν μόνο οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών Μηχανικών Περιβάλλοντος που έχουν ξεπεράσει τα 10 εξάμηνα φοίτησης και έχουν δηλώσει τα αντίστοιχα Μαθήματα Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην ψηφιακή αίθουσα chemeng6 στις 18-20 εκτός αν ορίζεται διαφορετι...

Μάθημα Περιβαλλοντικής Μηχανικής 15-01-2021

Αγαπητοί φοιτητές, το μάθημα της Περιβαλλοντκής Μηχανικής στις 15-01-2021 θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 αντί για τις 09:00 που ήταν προγραμματισμένο στην ψηφιακή αίθουσα chemeng6 Δρ. Ζαχαρίας Φροντιστής ...

Ωρολόγιο Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

(Λογω των εκτακτων μέτρων το πρόγραμμα ανανεώθηκε στις 21-10-2020, άλλαξε η ψηφιακή αίθουσα των μαθημάτων "Υδραυλική" και "Εδαφομηχανική") Αγαπητοί φοιτητές συνημμένο μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαικού έτους  2020-2021 Τα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 12-10-2020 Για τα εξ αποστάσεως μαθήματα θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα zoom. Περισσότερες πληροφορίες για την χρήση του μπορείτε να βρεί...

Εξέταση μαθήματος Φυσική Ι

Αγαπητά παιδιά, στην πλατφόρμα E-CLASS έχει δημιουργηθεί το μάθημα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020. Όσοι θα συμμετάσχετε στις εξετάσεις της Φυσικής, είστε υποχρεωμένοι να κάνετε εγγραφή στο μάθημα ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ E-MAILS. Θα ενημερωθείτε για τη διαδικασία της εξέτασης με νέα ανακοίνωση τη Δευτέρα 5/10/2020 Ο Διδάσκων, Εμμ. Σουλιώτης ...

Διδασκαλία μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Η διδασκαλία των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος Μηχανικών Περιβάλλοντος κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και την υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/2020 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 3707/4-9-2020), που αφορά στη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους, θα γίνει ως εξής: Η διδασκαλία τη...