Απόφαση Συγκλήτου σχετικά με τη χωροταξική κατανομή των φοιτητών των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής -Σίτιση φοιτητών στο αντίστοιχο εστιατόριο

Σας ενημερώνουμε ότι, στην υπ' αριθμ. 96/03-10-2019 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η κατανομή των φοιτητών των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και οι φοιτητές θα σιτίζονται στο αντίστοιχο φοιτητικό εστιατόριο Κοζάνης  ή Κοίλων Κοζάνης, ως εξής: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Εστιατόριο Κοζάνης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών πρώην Τμήμα Μηχανικών Πλη...

Ανακοίνωση σχετικά με τις επιπλέον προσφορές της Εταιρείας Σίτισης «ΤΟΠ-ΚΡΑΦΤ» προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι δε σιτίζονται δωρεάν

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία Σίτισης «ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ» παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες σε όσους φοιτητές δε δικαιούνται δωρεάν κάρτα σίτισης: α) 2,50 € για κάθε γεύμα ή δείπνο β) Εβδομαδιαία κάρτα (από Δευτέρα έως Κυριακή) πλήρους σίτισης, αντί του ποσού των 15,00 € γ) Εβδομαδιαία κάρτα (από Δευτέρα έως Κυριακή) μεσημεριανής σίτισης, αντί του ποσού των 15,00 € δ) Εβδομαδιαία κάρτα (από Δευτέρα έως Κυριακή) βραδινής σίτισης, αντί του ποσού των 15,00 € ε)...

Εξέταση ενστάσεων για σίτιση φοιτητών (πρωτοετών και παλιών ετών) των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Αγαπητοί φοιτητές Στον παρακάτω σύνδεσμο παρατίθεται η απόφαση της Συγκλήτου που αφορά στην εξέταση ενστάσεων για σίτιση φοιτητών (πρωτοετών και παλιών ετών) των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Apofasi egkrisis enstasewn sitisi_TMM, TMPT,TMP_2018-2019-2_signed

Παραλαβή Καρτών Σίτισης από δικαιούχους φοιτητές

Αγαπητοί φοιτητές, από τη Δευτέρα 08-10-18 θα μπορείτε να παραλαμβάνετε τις Κάρτες Σίτισης από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 11.00-13.00. Εάν δεν προσέλθετε μέχρι 31-10-18 δικαιούχος θα είναι ο πρώτος επιλαχών. Λίστα δικαιούχων φοιτητών: Σίτιση_ΤΜΠ_Δικαιούχοι Από τη Γραμματεία