Παραλαβή Καρτών Σίτισης από δικαιούχους φοιτητές

Αγαπητοί φοιτητές, από τη Δευτέρα 08-10-18 θα μπορείτε να παραλαμβάνετε τις Κάρτες Σίτισης από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 11.00-13.00. Εάν δεν προσέλθετε μέχρι 31-10-18 δικαιούχος θα είναι ο πρώτος επιλαχών. Λίστα δικαιούχων φοιτητών: Σίτιση_ΤΜΠ_Δικαιούχοι Από τη Γραμματεία