Κοζάνη, 20 – 05 – 2016

 

Ανακοίνωση

Το πρόγραμμα της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Ημερομηνία Ώρα Μάθημα Διδάσκων/ουσα Αίθουσα/ες

Τετάρτη

8-6-2016

12.00-15.00 μ.μ. Αρχές Οικονομικής Επιστήμης και Τεχνολογικής Καινοτομίας Ε. Σαμαρά 1, 2, 5, 7

Δευτέρα

13-6-2016

9.00-12.00 π.μ. Στατική Ν. Σαπίδης 1, 2, 5, 7, 109

Παρασκευή

17-6-2016

9.00-12.00 π.μ. Διαφορικός & ολοκληρωτικός Λογισμός Κ. Μπαλασάς 1, 2, 5, 7

Τρίτη

21-6-2016

18.00-21.00 μ.μ. Ενόργανη Περιβαλλοντική Ανάλυση

Ε. Τόλης –

Ρ. Σωτηροπούλου

109

Τετάρτη

22-6-2016

9.00-12.00 π.μ. Αγγλικά ΙΙ Σ. Χρηστίδου 1, 2, 5, 7

Παρασκευή

24-6-2016

18.00 -21.00 μ.μ. Οργανική Χημεία

Ε. Τόλης –

Ρ. Σωτηροπούλου

109

Τετάρτη

29-6-2016

12.00-15.00 μ.μ. Φυσική ΙΙ Ε. Σουλιώτης 1, 3

 

Από τη Γραμματεία