Ανακοίνωση

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να αξιολογηθούν και να καταρτιστούν οι πίνακες των δικαιούχων δωρεάν σίτισης.

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο: Ypovoli dikaiologitikwn_sitisi prwtoetwn Kozani-Florina_2016-2017