ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί φοιτητές

σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, θα πρέπει να καταχωρίσετε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) στην ατομική σας καρτέλα μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί διαδικτυακή εφαρμογή στην διεύθυνση https://web.uowm.gr/amka/ , όπου κάνοντας είσοδο με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (email – password), μπορείτε να συμπληρώσετε τον αριθμό ΑΜΚΑ. Η διαδικασία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των στοιχείων του φακέλου σας. Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση των στοιχείων έως τις 30/9/2016.

Για τους πρωτοετείς φοιτητές θα συμπληρωθεί το ανάλογο πεδίο από την γραμματεία κατά την ταυτοποίησή τους.

Από τη Γραμματεία