ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 1ου εξαμήνου του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ότι τα εργαστήρια του μαθήματος ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016 την αντίστοιχη ώρα και μέρα που κάθε φοιτητής έχει εγγραφεί (ΔΕΥΤΕΡΑ 16:00-18:00 ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:30-18:30). Το τμήμα της ΔΕΥΤΕΡΑΣ μετατέθηκε κατά μια ώρα αργότερα λόγω επικάλυψης με τα εργαστήρια Πληροφορικής. Για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου αλλαγές τιμημάτων δεν θα πραγματοποιηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι:

* Η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική.

** Όσοι φοιτητές δεν παρακολουθήσουν το εργαστήριο ΔΕΝ θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

Εκ του εργαστηρίου