Ο σκηνοθέτης Κ. Γαβράς θα βρίσκεται στην πόλης μας, την Κοζάνη, τη Δευτέρα 7-11-2016, και θα συναντηθεί με μαθητές και φοιτητές. Κατά τη συνάντηση θα διεξαχθεί ανοιχτή κουβέντα – συζήτηση για θέματα πολιτισμού.

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο εξής συνημμένο: Συνάντηση με Γαβρά