Ανακοίνωση (20-9-2016)

Αγαπητοί/ές

Σας ανακοινώνουμε πως από την Πέμπτη 22-09-2016 ως τη Δευτέρα 03-10-2016 θα πραγματοποιείται η ταυτοποίηση όσων εγγράφηκαν στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και οι περαιτέρω διαδικασίες εγγραφής, σύμφωνα με σημερινή εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας .

Για την ταυτοποίηση και τις περαιτέρω διαδικασίες εγγραφής θα χρειαστείτε να καταθέσετε τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά:

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που κάνατε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας
  2. Εκτυπωμένο το ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή, το οποίο επίσης συμπληρώσατε στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας. Aν δεν το έχετε συμπληρώσει στην εφαρμογή του Υπουργείου, όπου κάνατε και την ηλεκτρονική εγγραφή σας, θα χρειαστεί να το συμπληρώσετε στην ακόλουθη ιστοσελίδα https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login_1617.jsp Είναι υποχρεωτικό να το συμπληρώσετε και να το προσκομίσετε εκτυπωμένο.
  3. Αντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης – συμμετοχής (το παίρνετε από το Λύκειό σας)
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας
  6. Έγγραφο, το οποίο θα βεβαιώνει τον ΑΜΚΑ του φοιτητή. 

Τα δικαιολογητικά είτε για την ταυτοποίηση είτε για τη σίτιση μπορείτε να τα στείλετε και ταχυδρομικά (απλό ταχυδρομείο ή courier).

Αφού καταθέσετε τα ανωτέρω έγγραφα και καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία σας στο ηλεκτρονικό σύστημα της γραμματείας, θα σας ενεργοποιήσουμε ως φοιτητές του Πανεπιστημίου και θα λάβετε τους προσωπικούς κωδικούς για να δημιουργήσετε το ατομικό σας προφίλ. Από τη στιγμή αυτή και έπειτα μπορείτε να λάβετε βεβαίωση ότι είστε φοιτητές και να προχωρήσετε στις διαδικασίες για παραλαβή ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο).

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 26 Σεπτεμβρίου και θα δείτε κατά την τρέχουσα βδομάδα αναρτημένο το πρόγραμμα μαθημάτων (ακαδημαϊκό ημερολόγιο).

Επίσης, έχει αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση για την κατάθεση δικαιολογητικών για τη σίτιση (δικαιολογητικά για σίτιση). Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και προχωρήστε στην ηλεκτρονική αίτηση. Τέλος, σας ενημερώνουμε πως παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων-δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση μέχρι την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016.

Από τη Γραμματεία