Ανακοίνωση (19-09-2016)

Αγαπητοί/ές

Σας ανακοινώνουμε πως από την Πέμπτη 22-09-2016 ως τη Δευτέρα 03-10-2016 θα πραγματοποιείται η ταυτοποίηση όσων εγγράφηκαν στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και οι περαιτέρω διαδικασίες εγγραφής, σύμφωνα με σημερινή εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας .

Για την ταυτοποίηση και τις περαιτέρω διαδικασίες εγγραφής θα χρειαστείτε να καταθέσετε τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά:

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που κάνατε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας
  2. Το εκτυπωμένο ατομικό δελτίο φοιτητή, το οποίο επίσης συμπληρώσατε στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας (αν δεν το έχετε συμπληρώσει ηλεκτρονικά θα χρειαστεί να το συμπληρώσετε χειρόγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος)
  3. Αντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης (το παίρνετε από το Λύκειό σας)
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας
  6. Βεβαίωση όπου θα φαίνεται ότι ο ΑΜΚΑ του φοιτητή έχει συνδεθεί με τον αριθμό της ταυτότητάς του (σε πολλές περιπτώσεις στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου στο πεδίο «Αριθμός Ταυτότητας» ήταν προσυμπληρωμένος ο αριθμός της οικογενειακής μερίδας και όχι ο αριθμός ταυτότητας του φοιτητή. Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα ΚΕΠ και να συνδέσετε τον ΑΜΚΑ με τον αριθμό της ταυτότητας και να προσκομίσετε τη σχετική βεβαίωση που θα λάβετε από το ΚΕΠ. Αν τo ΚΕΠ δεν σας χορηγήσει βεβαίωση, επειδή ήδη θα έχετε λάβει στο παρελθόν την εν λόγω βεβαίωση, δεν χρειάζεται να προσκομίσετε κάποιο δικαιολογητικό).

Τα δικαιολογητικά είτε για την ταυτοποίηση είτε για τη σίτιση μπορείτε να τα στείλετε και ταχυδρομικά (απλό ταχυδρομείο ή courier).

Αφού καταθέσετε τα ανωτέρω έγγραφα και καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία σας στο ηλεκτρονικό σύστημα της γραμματείας, θα σας ενεργοποιήσουμε ως φοιτητές του Πανεπιστημίου και θα λάβετε τους προσωπικούς κωδικούς για να δημιουργήσετε το ατομικό σας προφίλ. Από τη στιγμή αυτή και έπειτα μπορείτε να λάβετε βεβαίωση ότι είστε φοιτητές και να προχωρήσετε στις διαδικασίες για παραλαβή ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο).

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 26 Σεπτεμβρίου και θα δείτε κατά την τρέχουσα βδομάδα αναρτημένο το πρόγραμμα μαθημάτων (ακαδημαϊκό ημερολόγιο).

Επίσης, έχει αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση για την κατάθεση δικαιολογητικών για τη σίτιση (δικαιολογητικά για σίτιση). Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και προχωρήστε στην ηλεκτρονική αίτηση.

Από τη Γραμματεία